אלדד קינן

אלדד קינן

הסטוריון

צור קשר: 054-4424971 | 052-2353152

אודותינו 
סדנאות והרצאות
להלן הרצאות פרונטליות במספר נושאים

1. מערות קבורה גליליות, מאפייני מבנה כסמני זהות ​

2. מערות קבורה גליליות  - סימוני ישוב יהודי בגליל

3. קברי צדיקים - המנהג, שרשיו והתפתחותו (רמז - הוא לא נוצר בחו"ל!)

4. קבר ישו: האם נחשף בתלפיות מזרח, ירושלים?

Workshops and lectures

1. Galilean tombs - structural features are identity markers

2. Galilean tombs - Jewish presence markers

3. Pilgrimage to Holy Jewish Tombs - the custom, its roots and developement

4. Jesus' tomb - has it been exposed in Talpiot, Jerusalem?